Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Tư vấn đăng ký đăng kiểm - Hyundai Thanh Hóa.


HYUNDAI THANH HÓA XIN TRÂN TRỌNG GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, ĐĂNG KIỂM TẠI HYUNDAI THANH HÓA.

CÔNG VIỆC

 

NỘI DUNG CHI TIẾT

GHI CHÚ
Chuẩn bị hồ sơ
·         Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản chính)
·         Hóa đơn Hyundai Thành Công -> Đại lý (bản phô tô)
·         Hóa đơn Hyundai Thanh Hóa-> Khách hàng (bản chính)
·         Đối với khách hàng tư nhân: Bản phô tô CMND và Hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu nếu cần)
·         Đối với công ty tư nhân, DNTN: Bản phô tô Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
·         Đối với công ty liên doanh nước ngoài: Bản phô tô Giấy phép đầu tư.
·         Phô tô 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ nêu trên gửi phòng thuế.
·         Tờ khai thuế trước bạ 2 bản: Khai theo hướng dẫn của phòng thuế.
(Đối với KH tư nhân, có thể lấy tờ khai và khai tại phòng thuế khi đi nộp thuế. Đối với công ty, ngoài ký tên, phải đóng dấu công ty trên tờ khai nên phải chuẩn bị tờ khai này trước khi đi đóng thuế)
·         Đối với công ty: Người đi đăng ký cần có giấy giới thiệu đến phòng thuế.
Mức thuế trước bạ hiện hành:
Tại Thanh Hóa
·   Xe từ 05 đến 09 chỗ: đóng 10% giá niêm yết.
·   Xe từ 10 chỗ trở lên: đóng 2% giá niêm yết.
Tại Hà Nội
 Xe từ 05 đến 09 chỗ: đóng 12% giá niêm yết.
·   Xe từ 10 chỗ trở lên: đóng 2% giá niêm yết.
Đóng thuế trước bạ
     Mang toàn bộ hồ sơ trên đến phòng thuế.
·         Nếu là công ty tư nhân, DNTN: Đến phòng thuế Quận/Huyện nơi có giấy phép đăng ký KD mới nhất
- Nếu cá nhân mang hồ sơ đến chi cục thuế nơi khách hàng có sổ thường trú, hộ khẩu.
·         Nếu là công ty LD/Người nước ngoài/VPĐDNN: Đến phòng thuế.
                       Nộp toàn bộ giấy tờ đã chuẩn bị gồm hai tờ khai thuế, bộ hồ sơ gốc của xe và bộ phô tô cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế áp thuế trước bạ và cho một tờ lệ phí phải đóng ròi mang tờ lệ phí đó đến ngân hàng hoặc kho bạc nộp. Sau khi nộp tiền song mang mang tờ lệ phí có đóng dấy của kho bạc hoặc ngân hàng lại chi cục thuế để nhận lại hồ sơ gốc của xe. Như vậy là đã song bược nộp thuế trước bạ.


Bước 2ĐĂNG KÝ XE
Chuẩn bị hồ sơ
·    Hồ sơ gốc của xe và tơ biên lại nộp thuế trước bạ .  viết  tờ khai đăng ký xe mới có dán số khung , số máy của xe.
(Đối với KH tư nhân, có thể lấy tờ khai và khai tại phòng CSGTĐB khi đi đăng ký xe. Đối với công ty, ngoài ký tên, phải đóng dấu công ty trên tờ khai nên phải chuẩn bị tờ khai này trước khi đi đăng ký)
·         Đối với công ty: Người đi đăng ký cần có giấy giới thiệu đến phòng CSGTĐB.
·   Thời gian chờ nhận giấy đăng ký xe: Ước tính sau 2 ngày.
·   Khi nhận lại giấy đăng ký xe, kiểm tra sự chính xác của các thông tin ghi trến giấy: Tên, địa chỉ, số khung, số máy, số xe, v…v.
Đăng ký xe
1.        Đưa xe cùng toàn bộ hồ sơ nói trên đến phòng CSGT Thanh Hóa.
             Nộp hồ sơ, Chờ kiểm tra xe
             Nộp tiền lệ phí đăng ký.
            Lấy biển số và giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe.
             Như vậy là đã song bước hai đăng ký xe.
 
Bước 3
: ĐĂNG KIỂM XE
Chuẩn bị hồ sơ
·         Giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn (bản chính)
·         Bộ số khung , số máy
·         Giấy kiểm tra chất lượng xuất xưởng (bản photo)
·         Giấy giới thiệu đăng ký vào đơn vị vận chuyển
(đối với xe kinh doanh vận chuyển hành khách)
·         Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
·   Lệ phí đăng kiểm: 340,000 VND
·   Xe có giấy đăng ký, được cấp Sổ đăng kiểm. Xe có giấy hẹn chỉ được cấp giấy hẹn.
·   Khi có giấy đăng ký xe, mang cùng giấy hẹn đến nhận Sổ Đăng kiểm
·   Kiểm tra lại Sổ đăng kiểm hoặc giấy hẹn đăng kiểm: Tên, địa chỉ, số khung, số máy, số xe, v…v
Đăng kiểm xe
1.         Chạy xe đã được gắn biển số đến Trạm đăng kiểm xe.
             Nộp hồ sơ, đóng lệ phí đăng kiểm.
               Chờ gọi tên, đưa xe vào để kiểm tra: Thắng, gầm xe, đèn, khí thải, v…v.
           Chờ dán tem & nhận Sổ chứng nhận đăng kiểm.

 Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh Hyundai Thanh Hóa. 
Phụ trách kinh doanh Trần Mạnh Tiến - 0968.213.186
Hân hạnh phục vụ quý khách hàng. 
Website: http://www.hyundaithanhhoa.com.vn/
         
Chia sẻ:

Dịch vụ

Tin tức - Sự kiện

Tư vấn xe